duminică, 23 decembrie 2012

Sfânta Liturghie – prezenţa lui Hristos în mijlocul nostru

Sursa si articolul integral: Ziarul Lumina Sfânta Liturghie – prezenţa lui Hristos în mijlocul nostru 

În tradiţia ortodoxă cultul divin public, prin frumuseţea ceremoniilor, bogăţia doctrinară şi semnificaţia lui mistico-simbolică, susţine permanent legătura credincioşilor cu Dumnezeu, într-o continuă revărsare de binecuvântare şi de har. Centrul cultului divin, în jurul căruia gravitează toate celelalte slujbe, îl constituie Sfânta Liturghie. Astăzi, o parte dintre semenii noştri, care sunt botezaţi şi care se declară cu bucurie creştini, nu consacră timp suficient pentru participarea la slujbele bisericii, în general, şi pentru Sfânta Litughie, în special, şi, în acest fel, nu cunosc şi nu primesc binefacerile Sfintei Liturghii, lipsindu-se de mari daruri, care nu pot fi înlocuite cu nimic altceva.

Participarea la Sfânta Liturghie şi la viaţa liturgică a Bisericii este semnul creştinătăţii noastre şi expresia apartenenţei la Biserică. Vom putea avea o participare reală, conştientă şi luminată, asemenea primilor creştini, doar în măsura în care vom pătrunde în sensul, scopul şi rostul ei în viaţa noastră. Pentru unii dintre noi participarea la Sfânta Liturghie se concretizează prin aducerea darurilor de pâine şi de vin, prin oferirea răspunsurilor liturgice, pentru alţii prin împărtăşirea frecventă cu Sfintele Taine, prin promovarea rugăciunii comune a Bisericii, prin primirea Cuvântului dumnezeiesc etc. Orice motiv invocat de a nu participa la Sfânta Liturghie este o încercare de a-L evita pe Hristos, de a te feri de Hristos, căci El este prezent, unit cu toţi în Euharistie.
 

"Nu există altceva mai de folos nouă şi mai iubit de Dumnezeu ca Jertfa aceasta, pentru că este lucrarea Lui, a Mântuitorului, şi înnoirea oamenilor şi părtăşie a Lui cu noi. Deci, mai presus decât toată rugăciunea şi lauda, se cade a ne griji de lucrarea aceasta a Liturghiei, căci pentru ea este toată rugăciunea şi de cele mai multe ori în zilele vieţii noastre pe ea s-o săvârşim" (Sfântul Simeon al Tesalonicului).

Părintele Dumitru Stăniloae evidenţia rolul de Mijlocitor al Mântuitorului în Sfânta Liturghie, zicând: "Însuşi Hristos Se roagă în preot pentru credincioşi, Se adresează lor, adună rugăciunile şi darurile poporului, unindu-le cu ale Sale. Hristos învaţă, prin preot, în Evanghelie, preface darurile credincioşilor în Trupul şi Sângele Său, îi uneşte pe credincioşi cu Sine în Sfânta Împărtăşanie pentru a-i prezenta ca fii plini de Duhul Sfânt Tatălui".
  • Sfânta Liturghie, cea mai veche slujbă a cultului creştin, a fost întemeiată de Mântuitorul Însuşi la Cina cea de Taină, binecuvântând pâinea şi vinul, zicând: "Luaţi, mâncaţi, Acesta este Trupul Meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor... Beţi dintru acesta toţi, Acesta este Sângele Meu al Legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor" (Matei 26, 26-28).
  • Sfânta Liturghie este lucrarea în care, în chip real, primim pe Hristos sub forma pâinii şi a vinului sfinţite.
  • Sfânta Liturghie a constituit şi constituie mijlocul de comuniune cu Mântuitorul Hristos.
  • În slujba Sfintei Liturghii distingem două acte sau momente principale deosebite, în strânsă legătură unul cu altul. Pe de o parte, este jertfa prin care se sfinţesc darurile, iar pe de altă parte, taina prin care se sfinţesc credincioşii, prin împărtăşirea efectelor jertfei.

Niciun comentariu: