miercuri, 12 februarie 2014

Bogatia Triodului la Duminica vamesului si a fariseului

 "Să nu ne rugăm ca fariseul, fraților, că cel ce se înalță pe sine, se va smeri; ci să ne smerim înaintea lui Dumnezeu ca vameșul, prin postire, strigând: Dumnezeule, milostiveste-Te spre noi păcătoșii."

"Fără sămânță, din Dumnezeiescul Duh și cu sfatul Tatălui, ai zămislit pe Fiul lui Dumnezeu, pe Cel ce este din Tatăl fără mamă mai înainte de veci, și pentru noi din tine fără de tată fiind, cu trup L-ai născut, și prunc fiind, cu lapte L-ai hrănit. Pentru aceasta nu înceta, Preacurată, a-L ruga să mântuiască din primejdii sufletele noastre. "

"Ușile pocăinței deschide-mi mie, Dătătorule de viață; că mâneca duhul meu la Biserica Ta cea sfântă, purtând locaș al trupului cu totul spurcat. Ci ca un îndurat curățește-1, cu mila milostivirii Tale!"

"Din gunoi și din patimi se înalță cel smerit, și din înălțimea virtuților cade rău tot cel mândru; de al cărui nărav al răutății să fugim"

"Pilda vameșului înțelegand-o toți cu mintea, veniți să-i urmăm cu lacrimi, aducând lui Dumnezeu , duh zdrobit, cerând iertarea păcatelor."

"Vameșul suindu-se la templu cu credință oarecând, și rugându-se lui Dumnezeu, s-a îndreptat, căci cu suspinuri a venit și cu lacrimi și cu zdrobire de inimă, toată povara păcatelor a lepadat-o prin ispașire."

"Dă-ne nouă a te lăuda, a te slăvi și a te ferici după cuviință, celor ce te cinstim pe tine, Preacurată, și mărim nașterea ta, ceea ce ești singură binecuvântată. Că tu ești lauda creștinilor, și către Dumnezeu rugatoare bineprimită."

"Pe fariseul ce se îndreptățea pe sine laudându-și faptele, l-ai osândit, Doamne, și pe vameșul, cel ce s-a smerit și cu suspinuri a cerut iertare, l-ai îndreptat. Că nu primești gândurile cele mărețe, și inimile cele zdrobite nu le defăimezi. pentru aceasta și noi cu smerenie cădem înaintea Ta, Cel ce ai pătimit pentru noi: dă-ne iertare și mare milă."

http://adriana-dardindar.blogspot.ro/2014/02/triodul.html

Niciun comentariu: